Nog even doorbijten...

De Vaccinatiewijzer

Wanneer is Nederland nou klaar met vaccineren? Aan de hand van de gegevens van het RIVM, het CBS en een schatting van het aantal jongeren in Nederland (die worden vooralsnog niet gevaccineerd) is het mogelijk om enigszins in te schatten wanneer Nederland (eindelijk) klaar is met vaccineren.

door Eduard Bekker

Hierbij ga ik er van uit dat iedereen onder de 18 die gevaccineerd kán worden ook werkelijk gevaccineerd is. Het (afgeronde) aantal inwoners van Nederland en het aantal gevaccineerden wordt direct geactualiseerd bij het openen van deze pagina.

Start vaccinatie op: 6 januari 2021
Berekend aantal gevaccineerden in Nederland,
vandaag zaterdag 27 februari 2021:
1.285.742 personen
Aantal inwoners van Nederland globaal: 17.485.000 personen
In Nederlands zijn ongeveer 3.300.000 jongeren onder de 18.
Er moeten dus gevaccineerd worden: ± 14.185.000 personen.
Sinds 6 januari 2021 zijn 53 dagen verstreken
Met de formule: vt = (tv/gv) x vd
vt = totale vaccinatiijd
vd = verstreken vaccinatiedagen
tv = totaal aantal te vaccineren personen
gv = gevaccineerde personen

en met bovenstaande waarden zal het vaccineren
rond de 584 dagen duren.

Dat is rond de 19 maanden,
oftewel 1 jaar en 7 maanden vanaf 6 januari 2021 .

De vaccinatie zou met het het gemiddelde tempo vanaf 6 januari 2021 t/m heden, zaterdag 27 februari 2021, dus klaar zijn rond oktober 2022.

Bronnen:

Hier valt natuurlijk wel wat bij op te merken:

Voor op- of aanmerkingen hou ik me zeer aanbevolen. Mail mij dan!

Deze uitkomsten betreffen slechts een raming.
Aan de uitkomsten van deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Terug   > Home     > Weblog       > Blogs 2021         > Vaccinatiewijzer
(Advertentie)

Weblog 2021


Real Time Web Analytics
rss
Tussen Middenvliet en Noordvliet bij Maassluis.