Zorgen om zwerfvuil EN volle ORAC’s blijven voorsukkelen

Vuilcontainers bron van zorg voor buurtbewoners

Dit is wat er gebeurt als de ORAC vol is en men ‘dus’de vuilniszakken ernaast kiepert: als direct betrokken buurtbewoner zit er weinig anders op dan de zakken netjes naast de ORAC te schikken en de ORAC vrij te houden voor de takelwagen. Maar ik heb liever een ander uitzicht uit mijn kantoorraam.
  • Dit is wat er gebeurt als de ORAC vol is en men ‘dus’de vuilniszakken ernaast kiepert: als direct betrokken buurtbewoner zit er weinig anders op dan de zakken netjes naast de ORAC te schikken en de ORAC vrij te houden voor de takelwagen. Maar ik heb liever een ander uitzicht uit mijn kantoorraam.

Als iedereen braaf zijn handelingen bij de vuilcontainers – de zogeheten ‘ORAC’s’ – beperkt tot het weggooien van de vuilniszakken en onze reinigingsdienst die leegt als ze vol raken, is er geen vuiltje aan de lucht, maar daar wringt de schoen dus. Dat bleek vooral na de recente vorstperiode.

donderdag 25 februari 2021
door Eduard Bekker

D

oor de vorst en de sneeuw zou het niet mogelijk zijn voor de vuilkarren met hun vernuftige takelinrichting bij de ORAC’s te geraken. Dus een week lang geen ORAC’s geleegd en dus een woud van vuilniszakken voor mijn kantoorraam: van groot tot klein tot potdicht tot half-open en dus ook een smeerboel.

Overgeslagen

Als na een week de dooi intreedt, lijkt het leed geleden. Maar hoewel diverse ORAC’s in de omgeving wél worden geleegd, wordt de onze overgeslagen. De buurman probeert dit via de website van de gemeente te melden, maar het lijkt het of er op onze plek helemaal geen ORAC bestaat. Na anderhalf uur onlietobben geeft hij het op.

Telefonades

Ook telefonades naar de gemeente bieden geen soelaas - zelfs niet de twee keer na een geslaagd terugbelverzoek, waarbij ik een vertegenwoordigster van het stadsdeelkantoor Segbroek aan de lijn krijg.

Geen bevestiging

Want al die gesprekken helpen niet. UIteindelijk kom ik er wel zo achter waar de schoen wringt: de Haagse Milieu Service (HMS), die de vuilcontainers leegt, staat geheel los van de gemeente (we hebben geen Gemeentereiniging meer) en de gemeente heeft daar geen grip op. Een melding naar de gemeente (het loopt altijd via de gemeente) wordt anoniem doorgezet naar de HMS. Daarbij mogen geen namen en contactgegevens van de melder worden doorgegeven, dankzij de Wet op de Privacy, die doorgaans voor veel burgers eerder hinder dan een gevoel van privacybescherming oplevert.

Een buurtbewoonster kon het niet meer aanzien en heeft een briefje aan de containers geplaatst. Misschien heeft het een beetje geholpen, maar de oorzaak van de rommel bleef.
  • Een buurtbewoonster kon het niet meer aanzien en heeft een briefje aan de containers geplaatst. Misschien heeft het een beetje geholpen, maar de oorzaak van de rommel bleef.

Onzekerheid

Dit systeem leidt tot onzekerheid. Je doet een melding die ‘binnen drie werkdagen zal worden opgepakt’ (door wie?). Met het weekend ertussen zijn dat er dus al vijf dagen en als de HMS in actie treedt kan er al meer dan een week zijn verstreken. Dat is niet prettig als je zwervuil of een volle ORAC (meestal meteen allebei) hebt te melden en al die tijd tegen een berg rommel voor je raam moet aankijken. En je zit af te vragen of deze actie überhaupt nog te maken heeft met jouw melding.
Het zou al een hele verbetering zijn als niet alleen de gemeente bevestigt dat de melding een nummertje heeft gekregen, maar dat ook de HMS bevestigt dat zij in actie zal komen. Dan verkeer je niet een hele week in de onzekerheid òf de melding echt is opgepakt door de HMS.

Een wonder

Aanvankelijk lijkt het erop dat er schot in komt, als twee kerels de bijgeplaatste zakken verwijderen. Maar de ORAC wordt niet geleegd en dus ontstaat er weer een woud van bijgeplaatste vuilniszakken (zie foto).
Pas weer een week later komt er pas een wagen om de ORAC’s te legen. Een wonder, zo vind ik het bijna.


In het avondprogramma ‘West komt thuis’ met Justin Verkijk op 22 februari.

Eerder verschenen over de vuilcontainers:

Gipsen voet en een slopende telefonade

Eduard Bekker vrijdag 10 juli 2020leestijd: ± 6 minuten

Oud papier en ongewenst gedumpt grofvuil bij de ORAC’s pal voor mijn kantoorraam. Het levert me hoofdbrekens op. Bijna letterlijk zelfs. Een gebroken middenvoetsbeentje heb ik er in elk geval aan over gehouden.

> Meer
Terug   > Home     > Weblog       > 2021         > ORAC-perikelen

Weblog 2021


Real Time Web Analytics
rss
Demonstratie Russen op het Museumplein op 21 januari 2023