De Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD)

Het enige dat ik aantrof in mijn BVD-akte.
  • Het enige dat ik aantrof in mijn BVD-akte.

Maar ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) stond niet stil. Per slot van rekening bleken er veel landgenoten te zijn, die zeer welwillend tegenover het totalitaire Oostblok stonden.


Z

o bleken bekende kopstukken uit de Vredesbeweging in direct contact te staan met Oost-Berlijn. En na de val van het Oostblok bleken er wel degelijk invasieplannen te bestaan door het Warschaupact, al dan niet gepaard gaand met een atoomoorlog.

Argwaan

Bij de grens sloeg de douane vaak fanatiek aan het schrijven, want een zakenpas vol met DDR-stempels wekte uiteraard argwaan. Zelf toen ik even achter de douane langs de grens bij Aken overging en voorlangs terugging om op officiële wijze weer in te reizen, dook de marechaussee van de weeromstuit meteen in het opsporingsregister.

Toch vind ik alleen maar deze nadere omschrijving terug uit 1981. Nu sprak ik altijd wel wat relativerend over de DDR (er waren mensen die dachten dat de mensen er Russisch spraken en er overal militaire politie rondliep), maar zo bont als hier kan ik het toch niet hebben gezegd.
Vooral niet, omdat ik toen weliswaar terugkeerde van een ‘Wiederzusammentreffen’ van de Ökumenische Jugenddienst met mijn mensen uit het zomerkamp (zie foto), maar tegelijkertijd mijn visum om mijn correspondentievriendin te bezoeken was geweigerd.

Mogelijk bedoelde ik dat de DDR bijna met geen enkel ander land was te vergelijken.

Terug   > Home     > Nieuws & Thema’s       > Thema’s         > DDR           > De BvD

Levenshoofdstuk DDR


Real Time Web Analytics
rss
UItzicht op de Catalaanse Pyreneeën vanuit Puigcerdà