Actualisatie: inmiddels blijkt de Triodos toch niet van plan te zijn op dit terrein te gaan bouwen. De villa wordt gerestaureerd, maar de Vrije Hogeschool komt er niet terug: die is inmiddels naar Zeist verhuisd.
Albert heeft inmiddels een taak gekregen bij de Zonneweg; helaas met minder contact met de ‘buitenwereld’.
Mijn broer zou echter weer op de Vrije Hogeschool kunnen werken. Maar helaas is daar de verharding toegetreden: hij is er niet meer welkom, omdat hij vrij wil hebben voor fluitles en een middag schaatsen - iets wat vroeger voor zijn vrijwilligers(!!)werk op de Vrije Hogeschool nooit een probleem is geweest. En zo is ook de Vrije Hogeschool weer een stukje verhard: een maatschappelijke trend, die ik hier niet zo snel had verwacht. En iets wat juist bij Albert hard aankomt, omdat hij zich hier weer heel erg op had verheugd.
Toen ik hierover contact zocht met de nieuwe directrice, kreeg ik een boze reactie terug: ‘ik had me niet te bemoeien met een interne aangelegenheid en overtrad hier mee de maatschappelijke regels’.

Eind aan een idylle?

Een onzekere toekomst voor Albert

Albert in zijn vroegere domein aan de Vrije Hogeschool.
  • Albert in zijn vroegere domein aan de Vrije Hogeschool.

Onlangs heb ik op YouTube een reportage over mijn jongere broer Albert aangetroffen. Hij werkt als wajonger op de Vrije Hogeschool in Driebergen. Of moet ik zeggen werkte? De toekomst is niet helder.

donderdag 12 februari 2015

Mijn jongere broer is autistisch: een eigenschap, die wel meer in de familie opduikt (ik heb er iets tegen om het een gebrek of kwaal te noemen). Bij hem is die echter het sterkst. Bij de antroposofen, waar hij sinds zijn 9de jaar verkeert, is hij echter in goede handen.

Begeleid wonen

Tegenwoordig woont hij begeleid met twee anderen. Hij heeft de zolderetage tot zijn beschikking en één per week komt er een begeleider langs. Dat volstaat.

De Vrije Hogeschool, waar hij vooral bekend is omdat hij de koffie en thee zet voor de studenten, is een prettig werkklimaat voor hem. De meerderheid wordt gevormd door studentes en die dragen hen op handen: het lijkt erop dat ze allemaal met hem op de foto willen, want hij laat een uitgebreide collectie platen zien waar hij glunderend op staat met een wisselend scala aan jonge, levenslustige meiden.

Het nieuwe Triodos hoofdgebouw, zoals het moet verrijzen op het terrein van de Hogeschool.
  • Het nieuwe Triodos hoofdgebouw, zoals het moet verrijzen op het terrein van de Hogeschool.

Triodos

Nu is het terrein en het gebouw als sinds enkele jaren eigendom van de Triodos Bank. Ja, en u voelt het al aankomen. Alhoewel de Triodos Bank er op voorstaat mens- en milieuvriendelijk te opereren heeft ook daar het management het niet zo op datgene dat vertrouwd is. En daarmee verschilt Triodos dus in wezen niet anders van andere bedrijven.

Om een lang verhaal kort te maken: de Vrije Hogeschool moet plat om plaats te maken voor een representatief en dus reusachtig nieuw en vast heel erg duurzaam hoofdgebouw.

Buurtbewoners en studenten bij het afgebrande gebouw van de Vrije Hogeschool.
  • Buurtbewoners en studenten bij het afgebrande gebouw van de Vrije Hogeschool.

Brand

Inmiddels heeft het lot daarbij een handje geholpen: door een technische mankement is de school op 11 februari 2015 volledig in de as gelegd.
Gelukkig gebeurde dit ’s nachts, toen er niemand in het gebouw was.
Mijn broer Albert werkt nu halve dagen in het tijdelijke onderkomen elders in Driebergen. Hij houdt zich er verbazend goed onder.
Maar één ding is me duidelijk nergens anders is een plek voor hem te vinden, waar hij zo op zijn plaats is, als op de Vrije Hogeschool.

Volgend jaar gaat de school definitief naar Arnhem. Nu kan mijn broer wel alleen met de trein reizen, maar of hij dat iedere dag wil en kan, is de vraag; het zal hoe dan ook heel anders zijn, dan tot voor kort, toen het slechts een tien minuten fietsen was.
Ik hoop het beste voor hem.

Terug   > Home     > Weblog       > 2015         > Albert

Real Time Web Analytics
rss
Demonstratie Russen op het Museumplein op 21 januari 2023