Natuurliefhebber en docent
A. Schierbeek stichtte oudste vogeltuin

Het kleine reservaat in Den Haag.

De rondleiding werd gegeven in kleine groepjes.
  • De rondleiding werd gegeven in kleine groepjes.

Mijn hele leven heb ik iets over het hoofd gezien. Het gemeentelijke terrein in de Bosjes van Poot. Altijd langs gefietst en nooit beseft dat de gemeente achter de loodsen van het verlengde van de Nachtegaallaan een heel depot heeft. Mét helemaal achterin een reservaatje van 0,75 hectare: de Abraham Schierbeektuin.

zaterdag 23 september 2017
door Eduard Bekker

A

fgelopen zaterdag 23 september was een van de weinig momenten dat publiek hier een kijkje kon nemen. Dat heb ik dan ook meteen gedaan.

Hier is het vogelreservaat gevestigd.
  • Hier is het vogelreservaat gevestigd.

Kwekerij

Aanvankelijk zat hier een kwekerij. De restanten van de meidoornhagen, waarmee de perceeltjes werden afgescheiden, zijn nog steeds te zien.
Er zijn stuk of vijftien van deze tuinen in Den Haag waar de vogels in een afgesloten en verboden gebied in alle rust hun jongen kunnen uitbroeden en grootbrengen. Deze tuin was de eerste.

Abraham Schierbeek

Het reservaat is in 1927 opgericht op initiatief van Dr. Abraham Schierbeek, die in de jaren ’20 directeur van de gemeentewerken was. Hij was een groot natuurliefhebber, die zich ook heeft ingezet voor het behoud van natuurgebied Meijendel. Later was hij leraar; ondermeer aan de Dalton-hbs voor meisje aan de Stadhouderslaan, waar nu ondermeer een kinderopvang en een Japans restaurant is gevestigd.

Een klassefoto uit de late jaren ’30 van de meisjes-hbs aan de Stadhouderslaan. De ovaal omcirkelde man moet Abraham Schierbeek zijn. Mijn moeder zie je links op de foto. (Klik op de afbeelding voor het hele foto).
  • Een klassefoto uit de late jaren ’30 van de meisjes-hbs aan de Stadhouderslaan. De ovaal omcirkelde man moet Abraham Schierbeek zijn. Mijn moeder zie je links op de foto. (Klik op de afbeelding voor het hele foto).

“Aardige vent”

Toen mijn moeder een schoolfoto uit de tijd dat zij op die school zat liet zien, wees ze nog speciaal op een leraar op de foto. Dat was toch zo’n geschikte aardige vent, zei ze. Het bleek Abraham Schierbeek te zijn.
Toen ik op de middelbare school in 1968 nog een spreekbeurt op de Haagse Beek wilde houden, raadde ze me aan om contact met hem te zoeken. Hij was toen nog alive and kicking, maar ik was eenvoudig te verlegen om dat initiatief te nemen. Erg jammer, achteraf gezien.

Wapendal

Den Haag kent wel meer kleine reservaatjes. Een ander is Wapendal, langs de Daal en Bergselaan, waar mijn opa nog opzichter is geweest. De liefde voor de natuur zit toch een beetje in de familie.

Terug   > Home     > Weblog       > 2017         > Vogeltuin

Real Time Web Analytics
rss
Demonstratie Russen op het Museumplein op 21 januari 2023