Vaccinatieperikelen

Mijn vaccinatiebewijs. Uit de tijd dat vaccinatie nog gewoon zonder strubbelingen plaatsvond. Altijd zorgvuldig bewaard. Zal er ooit nog een aantekening bijkomen voor de Covid-prik?
  • Mijn vaccinatiebewijs. Uit de tijd dat vaccinatie nog gewoon zonder strubbelingen plaatsvond. Altijd zorgvuldig bewaard. Zal er ooit nog een aantekening bijkomen voor de Covid-prik?


Het ziet er wat besmettingen, opnamegevallen en vaccinaties iets beter uit. En wat het laatste betreft: daar hadden we wat aan kunnen doen.

 

dinsdag 13 april 2021
door Eduard Bekker

H

et verbaast me dat ik blijkbaar de enige ben die via extrapolatie van de gegevens van CBS en RIVM de einddatum van de (eerste) vaccinatie wekelijks uitrekent.
Elke dinsdag worden die gegevens geupdated.
De laatste gegevens zijn van zondag 11 april.

De Vaccinatiewijzer

Eduard Bekker

Wanneer is Nederland nou klaar met vaccineren? Je kunt het uitrekenen aan de hand van het huidige tempo, maar niemand doet het. Aan de hand van de gegevens van het RIVM, het aantal gevaccineerde personen en het totale aantal mensen dat moet worden gevaccineerd is het niet zo moeilijk. Daarbij ga ik dus uit van de aantal gevaccineerden die in elk geval hun eerste prik hebben ontvangen.

> Meer

En dan kun je slechts constateren dat de aanvankelijk melding van Hugo de Jonge dat in juli iedereen zijn eerste prik heeft gehad niet alleen te optimistisch is: het is gewoon een absurde voorstelling!
Want het is volgens de berekeningen pas in november. Maar het is een wonder dat er toch nog sprake is van vooruitgang: een tijdje geleden lag gezien het tempo de einddatum op september 2022!

Daarbij duiken nu varianten op die bij elke mutatie net weer iets besmettelijker zijn en een grotere leeftijdsgroep tot slachtoffer maken. Zo rukken de Brazilliaanse en Indiase varianten op. Maar vermoedelijk zal een Afrikaanse variant de ernstigste zijn: Afrika is het continent waar het virus bijna in totale vrijheid kan rondwaren.

Die varianten zouden hier in Nederland veel minder kans hebben gehad als er wat meer vaccinatietempo zou zijn geweest.

Terug   > Home     > Weblog       > Artikelen uit 2021         > Vaccinatieperikelen
(Advertentie)

Weblog 2021


Real Time Web Analytics
rss
Tussen Middenvliet en Noordvliet bij Maassluis.