Tegen de hechtenis van twee seperatisten

Demonstratie Catalanen Utrecht

Miquel Marzabal spreekt namens de Nationale Catalaanse Assemblee op het Domplein.
 • Miquel Marzabal spreekt namens de Nationale Catalaanse Assemblee op het Domplein.
Foto: Carmen Fontes de Albornoz

In Utrechts is op 21 oktober gedemonstreerd voor de vrijlating van de seperatisten Jordi Cuixart en Jordi Sánchez, die door de Spaanse overheid in hechtenis zijn genomen wegens ‘opruiing’


H

ieronder de tekst, die Miquel Marzabal Galano heeft uitgesproken tijdens deze demonstratie. Dat wil niet zeggen dat ik achter de hele tekst sta. Wel vind ik dat Catalanen die naar zelfstandigheid streven veel te weinig aan het woord komen in de Nederlandse media.

Goede middag Catalanen en Nederlanders, dames en heren,

Wij zijn weer aan het demonstreren; het gaat allemaal erg snel.

Voor degenen die het niet weten Catalonië had een eigen regering sinds de middeleeuwen. De Generalitat de Catalunya - dat is de Catalaanse regering - dateert van 1359.
Catalonië had een eigen grondwet sinds 1283. Niemand anders dan de Catalanen zelf mocht de Catalaanse grondwet wijzigen. Dit noemt men onafhankelijkheid en wij hadden dit tot 1714. Wij hadden een eigen munt, eigen leger en een eigen belastingstelsel. Dit alles is ons in 1714 met bruut geweld en onderdrukking ontnomen.
Nooit meer hebben wij het terug gekregen en wij zijn het zat.

Veel Catalanen waaronder ik zeggen Catalonia is not Spain, Catalonië is geen Spanje. Het feit dat Spanje twee vestingen had in Barcelona: niet om de stad te beschermen maar om de stad te bombarderen, om de Catalanen te onderdrukken, zegt genoeg.

Nee, wij zijn niet hetzelfde volk als de Spanjaarden. Wij werden onderdrukt en wij worden nog steeds onderdrukt.

Hoewel wij in de jaren ’90 dachten dat het de goede kant op ging met de Catalaanse autonomie is er toch in de 21ste eeuw een achteruitgang. Alle voor de Catalanen relevante wetten worden in Madrid vernietigd of ingekort. Tegen de wil van de Catalanen. Dit zien wij zeker vanaf 2005.

De Catalaanse grondwet genaamd Estatut, die onder de Spaanse grondwet valt, is tegen de wil van de meerderheid van de Catalanen - maar ook tegen de wil van de meerderheid van zowel het Catalaanse als het Spaanse parlement - door rechters die gekozen worden door de Partico Popular, ingekort. Belangrijke onderdelen zijn vernietigd. Hier werd al de soevereiniteit van de bevolking geschonden, niet alleen van de Catalanen maar ook die van de Spanjaarden.

Daarna volgden tientallen besluiten uit het Catalaanse parlement die systematisch vernietigd werden, alles om te voorkomen dat wij ons kunnen ontwikkelen zoals wij dat willen.
Enkele voorbeelden:

 • Het verbod op stierenvechten; de meerderheid van de Catalanen wil af van dit gruwelijke leedvermaak. Maar toch is dit besluit vernietigd;
 • Een wet om te voorkomen dat mensen in de winter zonder verwarming komen te staan: vernietigd,
 • Een belasting op kernenergie om te investeren in schone energie: vernietigd,
 • Een wet voor gelijkheid tussen man en vrouw: vernietigd,
 • Een belasting voor leegstaande woningen om te investeren in sociale woningbouw: vernietigd.

En zo zou ik uren door kunnen gaan.

Nederlandse media roepen vaak dat Catalonië al beschikt over verregaande autonomie. De werkelijkheid is dat als alles in Madrid wordt vernietigd. Eigenlijk heben we al jaren geen autonomie.

De Catalanen willen zich in vrijheid ontwikkelen en onze regering speelt in deze ontwikkeling een fundamentele rol.

De Catalaanse bevolking is daarom de laatste jaren gaan zien dat Spanje bevoegdheden overrulled en zelfs terugtrekt. En wij zijn het zat.

Daarom zijn er steeds meer en meer mensen voorstander van een Catalaanse Republiek.

Deze beweging voor de onafhankelijkheid heeft niets te maken met etniciteit, het heeft niets te maken met bekrompen nationalisme, wij zijn geen nationalisten zoals vaak onwetende pers ons noemt. Wij lijden onder het Spaanse nationalisme. Wij zijn tegen nationalisme.

Wij staan open voor alle talen, maar willen respect voor de autochtone taal van Catalonië. Wij staan open voor alle mensen maar willen niet buitengesloten worden dat zijn wij wel.

Wij willen geen muren bouwen, wij willen bruggen bouwen, maar bruggen met respect aan beide kanten van de brug, niet zoals nu, dat een volk overheerst en het andere volk niets te zeggen heeft zoals nu.

De meerderheid van de Catalanen wil dat Catalonië een onafhankelijke republiek wordt. Dit is sinds 2014 alleen maar gegroeid:
In de volksraadpleging van 2014 stemden 1,9 miljoen en in het referendum van 1 oktober jongstleden 2 miljoen mensen voor de onafhankelijkheid.

De vorige Catalaanse verkiezingen laten er nog minder twijfel over:

 • Er waren toen 1.608.840 stemmen tegen de onafhankelijkheid
 • En er waren toen 1.966.508 voor de onafhankelijkheid.

Dit is een resultaat in 2015: 55% voor en 45% tegen de onafhankelijkheid.
Nog nooit hadden zoveel aan verkiezingen voor Catalonië deelgenomen.
De opkomst was 77,44%

Op 1 oktober heeft de Spaanse politie Grof geweld gebruikt om het referendum te belemmeren. Dat is hun aardig gelukt. De internationale waarnemers onder leiding van Daan Everts wisten niet wat zij zagen. De politie kwam om vredige mensen in elkaar te slaan.
Ik was daar en het was vreselijk. De politie heeft de menigte met de knuppel bewerkt, in sommige plaatsen zijn traangas en rubbere kogels gebruikt. Het resultaat was dat er nu meer dan 2 miljoen mensen stemden voor een Catalaanse republiek.

De Spaanse regering verzette zich op allerlei manieren tegen het referendum. Een van de manieren was om 14 hoge ambtenaren te arresteren. De Spaanse politie viel bij gebouwen van de Catalaanse regering, bij drukkerijen en andere ondernemingen, of zelfs bij mensen thuis, zonder huiszoekingsbevel en heeft dus 14 hoge ambtenaren die betrokken zouden zijn bij het organiseren van het referendum opgepakt.

Daarnaast werden honderden websites uit de lucht gehaald zonder enig rechterlijke uitspraak, en werd er een heksenjacht gedaan tegen bijeenkomsten over het referendum, publicaties over het referendum, en zijn er politieagenten ingezet om straatreclame over het referendum te verwijderen.
De post werd opengebroken en gecensureerd.

Veel van de universele mensenrechten werden hier geschonden:

 • Vrijheid van meningsuiting,
 • Vrijheid van vergadering
 • Vrij verkeer van informatie
 • Vrij verkeer van post,
 • het recht om privacy

Dit zijn fundamentele rechten opgenomen in artikel 10 van de Spaanse grondwet, maar ook in Europese verdragen en natuurlijk ook in International recht zoals de Chart van de VN.

In het kader van deze gebeurtenis zijn er veel demonstraties georganiseerd en al deze demonstraties waren vredig.

De Spaanse autoriteiten creëren een parallelle werkelijkheid en handelen volgens deze verzonnen werkelijkheid. De hele wereld ziet het toe. Zij hebben nu de leiders opgepakt van Assemblea Nacional Catalana en Omnium Cultural, de twee grootste burgerorganisaties voor de onafhankelijkheid. Zij hebben niets verkeerds gedaan, in tegendeel. Alleen maar vredige demonstraties georganiseerd.
Toch roepen de Spaanse autoriteiten dat zij opgepakt zijn als voorzorgsmaatregel, om te voorkomen dat zij een misdaad zouden plegen.
Dit is onacceptabel!
Het oppakken van mensen om hun politieke ideeën noemt men politieke gevangenen. En dit gebeurt nu binnen de EU.

Hoe kan het dat de veroorzakers van zinloos en bruut geweld los rondlopen? En dat de organisatoren van vredige demonstraties opgepakt worden?
Dit is een schande.
Daarom roept men in catalonië LLIBERTAT!

De Spaanse regering heeft nu de steun van grote landen als Frankrijk of Duitsland. Wij vinden het schandalig dat deze landen het schenden van mensenrechten niet hebben afgekeurd. Veel Catalanen beginnen zich af te keren tegen een EU die hun in de steek laat.

Wij snappen het niet. Hoe kan de EU dit toestaan? Zelfs hiermee instemmen?

De Catalaanse regering roepen om dialoog.

En de meeste landen van de EU roepen om dialoog binnen de perken van de Spaanse Grondwet. Maar zij snappen niet dat dit onmogelijk is. De grootste partijen van Spanje die in Catalonië slechts 39 % van de stemmen hebben, willen nu bepalen wat er in Catalonië gebeurt en hun plannen zijn, de Catalaanse pers over te nemen om onbeperkt te kunnen censureren, de macht over onderwijs over te nemen om scholen om te vormen tot Spaanse propaganda en de macht over de Catalaanse politie om ervoor te zorgen dat de burgers opnieuw niet beschermd worden maar onderdrukt. Zoals in 1714 met de vestingen werd bedacht om de Barcelona te bombarderen.
Dit is geen democratie, dit is een dictatuur, dit is geen rechtstaat, dit is fascisme.

En dit is dus hun voorstel om een dialoog aan te gaan?
Zij geven ons dus geen alternatief, de onafhankelijkheid moet worden uitgeroepen, onze scholen, onze politie, onze pers moet het schenden van onze mensenrechten weren. Wij kunnen deze ondemocratische schending van onze vrijheid niet accepteren. Als Spanje dit doet dan gaat de bevolking het niet pikken, en ik roep iedereen op om hier geen gehoor aan te geven. De Catalanen dienen nu op eigen benen te staan zonder de onderdrukking van Spanje, de Catalanen moeten geen financiële bijdragen meer betalen aan een Spaanse regering die uit is om ons te vernietigen, om te censureren, om ons gevangen te zetten. Wij moeten het handelen van een dictatoriale ondemocratische, blinde en dove Spaanse overheid blokkeren en negeren.
Wij worden door het handelen van de Spaanse overheid gedwongen om onafhankelijk te worden.

Leve de Catalaanse republiek!

Terug   > Home     > Thema’s       > Catalonië         > Demonstraties           > Utrecht

Demonstraties in Nederland en België


Real Time Web Analytics
rss
Demonstratie voor stemrecht voor Catalonië op de Dam in Amsterdam op 23 september 2017